Nyheter

Nytt om Vestnorsk Jazzensemble

Høsten 2019 gjennomførte vi et prøveprosjekt med vår nye regionale orkestersatsning Vestnorsk Jazzensemble (VNJE), ledet av Jon Balke. Dette resulterte i to fantastisk fine konserter i Stavanger og i Bergen. I 2020 gleder vi oss til å presentere et nytt prosjekt, der bassist og komponist Per Zanussi vil skrive ny musikk for selvvalgt instrumentering. Mer info om dette kommer; nå først vil vi informere litt om veien videre.

Høsten 2019 gjennomførte vi et prøveprosjekt med vår nye regionale orkestersatsning Vestnorsk Jazzensemble (VNJE), ledet av Jon Balke. Dette resulterte i to fantastisk fine konserter i Stavanger og i Bergen. I 2020 gleder vi oss til å presentere et nytt prosjekt, der bassist og komponist Per Zanussi vil skrive ny musikk for selvvalgt instrumentering. Mer info om dette kommer; nå først vil vi informere litt om veien videre.
.
VNJE er fortsatt i oppstartsfasen, og vi bruker bevisst litt tid på å lage et godt fundament for oppbygging. VNJE er en ambisiøs satsning som er krevende å finansiere, noe som også gjør at ting må utvikles gradvis. Fullt utbygd ser vi for oss gjennomføring av 4-6 ulike prosjekter årlig. På sikt ønsker vi å engasjere en fagperson i en 20% stilling for en periode på 2-3 år, med hovedansvar for strategi og programmering. Vårt Kunstneriske Utvalg vil også være involvert i disse prosessene. Kom gjerne med innspill/forslag til framtidige prosjekter allerede nå, som vi kan ta med oss videre.
.
VNJE vil driftes etter en prosjektbasert modell, dvs med ulik besetning fra prosjekt til prosjekt. Besetningene utgjøres av musikere fra Vestlandet, og velges av den komponisten eller prosjektlederen som har kunstnerisk ansvar for det enkelte prosjektet. Vi vil derfor be alle musikere som bor i regionen (Rogaland og Vestland fylker), og som ønsker å være en del av en slik musikerpool, om å registrere seg via denne linken:
.
.
Det samme gjelder for komponister bosatt i regionen, og som ønsker å bli vurdert som komponister for VNJE – registrer dere via samme link.

Fra forsiden

Nyheter

Nutshell 2024

4 dager, 7 konserter og 30 gjester, hvorav halvparten booker for internasjonale klubber og festivaler.