Nutshell

Nutshell er Vestnorsk jazzsenters solide og velrennomerte lanseringsprogram for norsk jazz, som har vært arrangert hvert år siden 2006. Vestnorsk jazzsenter (VNJS) har inititert tiltaket og driver det, men det er gjennom årene etablert et tett og godt samarbeid omkring arrangementet med Nattjazz, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norsk jazzforum og Music Norway. Utenriksdepartementet/ utestasjonene har også vært sentrale samarbeidsparter og støttet arrangementet både økonomisk og på andre måter.

Tanken bak Nutshell er å lage et utstillingsvindu for norsk jazz i tilknytning til en festival, hvor deltakerne både kan oppleve de norske artistene som inngår i festivalens program, samt få spesialopptredener på dagtid (showcaser) med presentasjon av norske artister som har et åpenbart «utenlandspotensial».

Nutshell-deltakerne er en blanding av sentrale festival- og konsertarrangører fra hele verden og journalister/skribenter med jazz/musikk som spesialfelt. I løpet av få dager får disse anledning til å stifte nærmere bekjentskap med en rekke norske jazzartister, noe som i svært mange tilfeller resulterer i spillejobber utenlands.

Det har vært et mål for VNJS at Nutshell skal skille seg ut og bli lagt merke til blant mangfoldet av andre presentasjonsprogram. Det har derfor vært satset på et konsept som kombinerer musikk, naturopplevelser og lokal matkultur. Det er også et poeng at arrangementet er kompakt og intimt, for å få en best mulig nettverkseffekt.

 

ENGLISH:

Nutshell is West Norway Jazz Center`s acclaimed jazz showcase programme for Norwegian jazz music, established in 2006. Throughout the years we have built on a close and fruitful cooperation with the jazzfestival Nattjazz, The City of Bergen, The County of Hordaland, The Norwegian Jazz Federation, Music Norway, and not least the Ministry of Foreign Affairs and the Norwegian embassies around the world have also been central collaborators and have supported the project both financially and with great helpfulness.

The idea behind Nutshell is to front excellent jazz musicians to a panel of international participants who attend a festival (up until now mainly the Nattjazz festival in Bergen). In addition to hearing Norwegian music at night, there are special performances (showcases) held daytime – presenting artists that are handpicked for their international potential.

The Nutshell participants spans from festival- and concert promoters from around the world, to skilled journalists and writers with jazz as their main field. In the course of a few days they are exposed to Norwegian jazz that they otherwise might not have come across, which hopefully results in either booking or a favourable piece of writing abroad!

The goal for Nutshell has been to produce the best experience for our visitors and to stick out among other similar presentation programs. The combination music, nature and local cuisine has proved a success, and with the intimate scale and friendly approach we think the networking effect is optimal.

Fra forsiden