Nutshell

Nutshell er Vestnorsk jazzsenters veletablerte og velrennomerte lanseringsprogram for norsk jazz, arrangert årlig siden 2006. Gjennom årene er det etablert et tett og godt samarbeid omkring Nutshell med Music Norway, Nattjazz, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune har også medvirket. De norske utestasjonene er sentrale samarbeidsparter, og mange bevilger reisestøtte til delegater fra respektive land.

Tanken bak Nutshell er å lage et utstillingsvindu for norsk jazz i tilknytning til en festival, hvor deltakerne på dagtid kan oppleve noe av det beste og mest aktuelle innen norsk jazz  i spektakulære omgivelser, og som i tillegg kan få med seg en rekke norske artister som inngår i festivalens eget program.

Nutshell-delegatene består av sentrale festival- og konsertarrangører fra hele verden. Enkelte journalister/skribenter med jazz/musikk som spesialfelt inviteres også. I løpet av få dager får disse anledning til å stifte nærmere bekjentskap med en rekke norske jazzartister, noe som i svært mange tilfeller resulterer i spillejobber utenlands.

Det har vært et mål for oss at Nutshell skal skille seg ut og bli lagt merke til blant mangfoldet av andre presentasjonsprogram. Det har derfor vært satset på et konsept som kombinerer musikk, naturopplevelser og lokal matkultur. Det er også et poeng at arrangementet er kompakt og intimt, for å få en best mulig nettverks-effekt.

 

ENGLISH:

Nutshell is West Norway Jazz Center’s acclaimed jazz showcase program for Norwegian jazz music, established in 2006. Throughout the years we have built on a close and fruitful cooperation with Music Norway, the Nattjazz festival, The City of Bergen, The County of Vestland, and not least the Ministry of Foreign Affairs through the Norwegian embassies around the world, who are important supportive collaborators and have supported the project both financially and with great helpfulness.

The idea behind Nutshell is to front excellent jazz musicians to a panel of international participants who attend a festival (up until now mainly the Nattjazz festival in Bergen). In addition to hearing Norwegian music at night, there are special performances (showcases) held daytime – presenting artists that are handpicked for their international potential.

The Nutshell participants spans from festival- and concert promoters from around the world, to skilled journalists and writers with jazz as their main field. In the course of a few days they are exposed to Norwegian jazz that they otherwise might not have come across, which hopefully results in either booking or a favourable piece of writing abroad!

The goal for Nutshell has been to produce the best experience for our visitors and to stick out among other similar presentation programs. The combination music, nature and local cuisine has proved a success, and with the intimate scale and friendly approach we think the networking effect is optimal.

Fra forsiden

Nyheter

«Under Bakken» til Vossa Jazz

Konsertforestillingen ble bestilt til Sildajazz for 2 år siden og er laget for barn mellom 5 og 10 år. Her blir ny musikk rammet inn av en visuell ramme som gir fantasifulle og levende bilder av livet under bakken. Nå gleder vi oss til en ny visning lørdag 23. mars.