Dokumenter, planer og retningslinjer

Opprinnelig «plan for Vestnorsk Jazzsenter» (fagplan) ble vedtatt i 1995, to år før senteret ble etablert og kom i drift. Vestnorsk Jazzsenters virksomhet er basert på vedtektsfestede formål og Handlingsplanen, et dynamisk arbeidsdokument som revideres hvert 2. år.

Fagplan VNJS

Vedtekter for Vestnorsk Jazzsenter

HANDLINGSPLAN 21-23

Bærekraftstrategi VNJS 2022-2030

Sustainability Strategy 2022-2030

Årsmelding 2012, Årsregnskap 2012

Årsmelding 2013 Årsregnskap 2013

Årsmelding 2014, Årsregnskap 2014

Årsmelding 2015 Årsregnskap 2015

Årsmelding 2016, Årsregnskap 2016

Årsmelding 2017, Årsregnskap 2017

Årsmelding 2018 , Årsregnskap 2018

Årsmelding 2019, Årsregnskap 2019

Årsmelding 2020, Årsregnskap 2020

Årsrapport og regnskap 2021

De regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum er enige om et sett etiske retningslinjer, som legges til grunn for virksomheten. Disse kan leses her: Etiske retningslinjer

Fra forsiden

Nyheter

Debut-plate fra VNJE!

18. november slipper Vestnorsk Jazzensemble sin første plate. Musikken er av og med Per Zanussi og gis ut på portugisiske Clean Feed.

Nyheter

Garrubo

16.-20. november reiser norsk-brasilianske Gabriela Garrubo på Vestlandsturné med et herlig knippe musikere fra bergensscenen. Med seg har hun eget-komponert musikk som slippes våren 2023, men det kommer en singel allerede i november.