Dokumenter, planer og retningslinjer

Opprinnelig «plan for Vestnorsk Jazzsenter» (fagplan) ble vedtatt i 1995, to år før senteret ble etablert og kom i drift. Vestnorsk Jazzsenters virksomhet er basert på vedtektsfestede formål og Handlingsplanen, et dynamisk arbeidsdokument som revideres hvert 2. år.

Fagplan VNJS

Vedtekter for Vestnorsk Jazzsenter

HANDLINGSPLAN 21-23

Bærekraftstrategi VNJS 2022-2030

Sustainability Strategy 2022-2030

Årsmelding 2012, Årsregnskap 2012

Årsmelding 2013 Årsregnskap 2013

Årsmelding 2014, Årsregnskap 2014

Årsmelding 2015 Årsregnskap 2015

Årsmelding 2016, Årsregnskap 2016

Årsmelding 2017, Årsregnskap 2017

Årsmelding 2018 , Årsregnskap 2018

Årsmelding 2019, Årsregnskap 2019

Årsmelding 2020, Årsregnskap 2020

Årsrapport og regnskap 2021

De regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum er enige om et sett etiske retningslinjer, som legges til grunn for virksomheten. Disse kan leses her: Etiske retningslinjer

Fra forsiden

Nyheter

Turné: Økland/Apeland

Torsdag 23/3: STAVANGER Fredag 24/3: BERGEN Lørdag 25/3: SKEI Søndag 26/3: ØYSTESE Mandag 27/3: HAUGESUND

Nyheter

Høstens Stamveg-turneer

Vi har bare to turneer for høsten 2023. Hildegunn Øiseth Quartet er allerede fullbooket, men vi har et par ledige dager med den enestående duoen Agbaland. Ta kontakt ved interesse!