Den Musikalske Stamvegen

Den Musikalske Stamvegen logo-svart

Den Musikalske Stamvegen er Vestnorsk jazzsenters regionale turnéprogram. Siden prøvesesongen i 2008/2009 er det til nå gjennomført 92 turneer og i alt  424 konserter (inkl. 2023), som er framført på omlag 50 ulike scener i regionen. Mer enn 370 profesjonelle utøvere, i all hovedsak fra Vestlandet, har medvirket.

Det gjennomføres normalt tre-fire turnéer/prosjekter hver sesong (vår/høst), totalt 6-8 pr år, i utgangspunktet med moderat besetning (trio/kvartett). Hver turné omfatter inntil fem konserter. 1-2 av turneene pr år rettes mot barn/unge. Vårt Kunstneriske Utvalg (KU) foretar sammen med administrasjonen utvelgelsen av de aktuelle turnébandene.

Retningslinjer/ føringer:

  • Band/artister som er bosatt i eller har en nær kobling til regionen, prioriteres.
  • Normal besetning er trio/kvartett, evt. kvintett. Større besetninger kan unntaksvis vurderes.
  • Artistene som sendes ut skal være etablerte – studentband prioriteres ikke.
  • Repertoar skal være ferdig innøvd – kostnader i forbindelse med øving dekkes ikke.
  • Relevante lydeksempler av god kvalitet må vedlegges søknaden.
  • VNJS’ KU/adm. kan tidvis også ta initiativ til egne turnéprosjekter, herunder invitere nasjonale/internasjonale musikere til samarbeid med musikere fra regionen.

Det er to faste årlige søknadsfrister:

1. september

1. februar

Du kan søke her.

Den Musikalske Stamvegen bookes/produseres av VNJS’ produsent, Audun Humberset.

Fra forsiden

Nyheter

VNJE til Portugal

I oktober reiser Vestnorsk Jazzensemble til Portugal med Per Zanussi for å spille konserter i Lisboa, Coimbra og Porto.

Nyheter

AGBA

Torsdag 19. okt. BERGEN Fredag 20. okt. ODDA Lørdag 21. okt. HAUGESUND Søndag 22. okt. SULDAL