Den Musikalske Stamvegen

Den Musikalske Stamvegen logo-svart

Den Musikalske Stamvegen er Vestnorsk jazzsenters regionale turnéprogram. Siden prøvesesongen i 2008/2009 er det til nå gjennomført 92 turneer og i alt  424 konserter (inkl. 2023), som er framført på omlag 50 ulike scener i regionen. Mer enn 370 profesjonelle utøvere, i all hovedsak fra Vestlandet, har medvirket.

Det gjennomføres normalt tre-fire turnéer/prosjekter hver sesong (vår/høst), totalt 6-8 pr år, i utgangspunktet med moderat besetning (trio/kvartett). Hver turné omfatter inntil fem konserter. 1-2 av turneene pr år rettes mot barn/unge. Vårt Kunstneriske Utvalg (KU) foretar sammen med administrasjonen utvelgelsen av de aktuelle turnébandene.

Retningslinjer/ føringer:

  • Band/artister som er bosatt i eller har en nær kobling til regionen, prioriteres.
  • Normal besetning er trio/kvartett, evt. kvintett. Større besetninger kan unntaksvis vurderes.
  • I henhold til målsetninger i VNJS’ Bærekraftstrategi skal minst 25 % av bandmedlemmene være kvinner, og/eller minst 50 % av bandene som sendes ut på Stamvegen skal ha kvinner i besetningen.
  • Artistene som sendes ut skal være etablerte – studentband prioriteres ikke.
  • Repertoar skal være ferdig innøvd – kostnader i forbindelse med øving dekkes ikke.
  • Relevante lydeksempler av god kvalitet må vedlegges søknaden.
  • VNJS’ KU/adm. kan tidvis også ta initiativ til egne turnéprosjekter, herunder invitere nasjonale/internasjonale musikere til samarbeid med musikere fra regionen.

Det er to faste årlige søknadsfrister:

1. september

1. februar

Du kan søke her.

Den Musikalske Stamvegen bookes/produseres av VNJS’ produsent, Audun Humberset.

Fra forsiden

Nyheter

«Under Bakken» til Vossa Jazz

Konsertforestillingen ble bestilt til Sildajazz for 2 år siden og er laget for barn mellom 5 og 10 år. Her blir ny musikk rammet inn av en visuell ramme som gir fantasifulle og levende bilder av livet under bakken. Nå gleder vi oss til en ny visning lørdag 23. mars.