Tilskuddsordninger fra VNJS

Vestnorsk jazzsenter er ingen regulær støttesinstans, men vi gir noe konsertstøtte til utvalgte arrangører i regionen, som et tiltak for å sikre et stabilt helårs arrangørnettverk. I tillegg setter vi av en liten pott årlig (kr 80-100 000) til ad hoc-støtte for musikere og arrangører. Dette er en toppfinansiering (max 10-15 % av totalbudsjett), og er forbeholdt levende musikk – altså konserter/turneer. Ikke studioarbeid/innspilling eller andre prosjekter. Max-beløp er kr 5 000 pr tildeling.

Ad hoc musikere

Dette er altså en toppfinansiering – dråpen på vektskåla som skal til for å få gjennomført et prosjekt/en turné, i Norge eller utlandet. Vi støtter normalt ikke enkeltkonserter, prosjektet må omfatte minimum to konserter. Støtten er forbeholdt musikere som bor i Vestland og Rogaland. Søknad sendes på epost til post@vestnorskjazzsenter.no. Må vedlegges en kort beskrivelse (band/musikere), konsert-/turnérute og bekreftede konserter, samt et realistisk budsjett med oversikt over inntekter og utgifter. Potten er begrenset. Vi ønsker å kunne dele midlene på flest mulig søkere, og unngå gjengangere i løpet av året. Vi forsøker også å spre midlene litt gjennom året.

Ad hoc arrangør

Dette er midler som skal brukes til finansiering av spesielle konsertprosjekt, dvs konserter litt utenom vanlige klubbprogram. Det er ikke mulig for en arrangør i regionen å søke om generelt tilskudd til konsertsesongen fra denne potten. Søker må ikke være medlem i Norsk jazzforum, men konserten/prosjektet det søkes om støtte til må være innenfor jazzsjangeren. Søknad på epost til post@vestnorskjazzsenter.no, med kortfattet info om prosjektet/konserten, og vedlagt budsjett (oversikt over inntekter og utgifter).

Fra forsiden

Nyheter

Sommerjazzkurs 2024

25.-30. juni arrangerer vi som vanlig Sommerjazzkurs for unge musikere. Også i år er vi på Thon Hotel på Skei i Jølster hvor de har bra fasiliteter, god mat og ikke minst en strålende, lokal samarbeidspartner i Jølster Jazzklubb.

Nyheter

Pantome 448c with Cumin

Etter en svært vellykket konsert på Nattjazz er neste mulighet for å høre Mira Thiruchelvams fantastiske bestillingsverk med Vestnorsk Jazzensemble 10. og 12. august i Haugesund og Oslo.

Konserter