Tilskuddsordninger fra VNJS

Vestnorsk jazzsenter er ikke noen regulær tilskuddsinstans, men vi gir noe driftsstøtte til utvalgte arrangører i regionen, som et tiltak for å sikre et stabilt helårs arrangørnettverk. I tillegg setter vi av en liten pott årlig til ad hoc-støtte for musikere og arrangører. Dette er en toppfinansiering (max 10-15 % av totalbudsjett), og er forbeholdt levende musikk – altså konserter/turneer. Ikke studioarbeid/innspilling eller andre prosjekter. Max-beløp er kr 5 000 pr tildeling.

Ad hoc musikere

Dette skal altså være en toppfinansiering – dråpen på vektskåla som skal til for å få gjennomført en turné, enten i Norge eller utlandet. Støtten er forbeholdt musikere som bor i Vestland og Rogaland. Søknad sendes på epost til post@vestnorskjazzsenter.no. Må vedlegges en kort beskrivelse (band/musikere), konsert-/turnérute og bekreftede konserter, samt et realistisk budsjett med oversikt over inntekter og utgifter.

Potten er begrenset. Vi ønsker vi å kunne dele midlene på flest mulig søkere, og unngå for mange gjengangere i løpet av året. Vi forsøker også å spre midlene litt ut over året.

Ad hoc arrangør

Dette er midler som skal brukes til finansiering av spesielle konsertprosjekt, dvs konserter litt utenom det vanlige klubbprogrammet. Det er ikke mulig for en arrangør i regionen å søke om generelt tilskudd til konsertsesongen fra denne potten. Søker må ikke være medlem i Norsk jazzforum, men konserten/prosjektet det søkes om støtte til må være innenfor jazzsjangeren. Søknad på epost til post@vestnorskjazzsenter.no, med kortfattet info om prosjektet/konserten, og vedlagt budsjett (oversikt over inntekter og utgifter).

Fra forsiden

Nyheter

Jazz i Sikte 23/24

Da er JIS-sesongen straks i gang. Vil du være med? Her finner du alt du trenger å vite.