Tilskuddsordninger fra VNJS

Vestnorsk jazzsenter er ingen regulær støttesinstans, men vi gir noe konsertstøtte til utvalgte arrangører i regionen, som et tiltak for å sikre et stabilt helårs arrangørnettverk. I tillegg setter vi av en liten pott årlig (kr 80-100 000) til ad hoc-støtte for musikere og arrangører. Dette er en toppfinansiering (max 10-15 % av totalbudsjett), og er forbeholdt levende musikk – altså konserter/turneer. Ikke studioarbeid/innspilling eller andre prosjekter. Max-beløp er kr 5 000 pr tildeling.

Ad hoc musikere

Dette er altså en toppfinansiering – dråpen på vektskåla som skal til for å få gjennomført et prosjekt/en turné, i Norge eller utlandet. Vi støtter normalt ikke enkeltkonserter, prosjektet må omfatte minimum to konserter. Støtten er forbeholdt musikere som bor i Vestland og Rogaland. Søknad sendes på epost til post@vestnorskjazzsenter.no. Må vedlegges en kort beskrivelse (band/musikere), konsert-/turnérute og bekreftede konserter, samt et realistisk budsjett med oversikt over inntekter og utgifter. Potten er begrenset. Vi ønsker å kunne dele midlene på flest mulig søkere, og unngå gjengangere i løpet av året. Vi forsøker også å spre midlene litt gjennom året.

Ad hoc arrangør

Dette er midler som skal brukes til finansiering av spesielle konsertprosjekt, dvs konserter litt utenom vanlige klubbprogram. Det er ikke mulig for en arrangør i regionen å søke om generelt tilskudd til konsertsesongen fra denne potten. Søker må ikke være medlem i Norsk jazzforum, men konserten/prosjektet det søkes om støtte til må være innenfor jazzsjangeren. Søknad på epost til post@vestnorskjazzsenter.no, med kortfattet info om prosjektet/konserten, og vedlagt budsjett (oversikt over inntekter og utgifter).

Fra forsiden

Nyheter

«Under Bakken» til Vossa Jazz

Konsertforestillingen ble bestilt til Sildajazz for 2 år siden og er laget for barn mellom 5 og 10 år. Her blir ny musikk rammet inn av en visuell ramme som gir fantasifulle og levende bilder av livet under bakken. Nå gleder vi oss til en ny visning lørdag 23. mars.