Internasjonalt arbeid

VNJS’ internasjonale arbeid

VNJS har siden oppstarten vært internasjonalt orientert. I 1999 ble vi tatt opp som første norske medlem i Europe Jazz Network (EJN), og gjennom Bergens status som europeisk kulturby i 2000 ble det etablert et samarbeid på jazzfeltet med flere andre europeiske byer med samme status. I perioden 2002-2004 var VNJS en av 11 partnere i Europe Jazz Oddesey; et prosjekt som omfattet residerende artister, workshops og seminarer, og som ble tilgodesett med 900 000 Euro i støtte fra EU. I 2003 tok VNJS sammen med Rikskonsertene, og med støtte fra Utenriksdepartementet, initiativet til Norwegian Jazz Launch, der ideen var å promotere et utvalg norske jazzmusikere internasjonalt. Fra 2004 kom Norsk jazzforum med som samarbeidspartner, og i årene som fulgte fikk en rekke norske artister økonomisk og praktisk hjelp til internasjonal lansering. I 2005 arrangerte VNJS også et seminar under Vossa Jazz, der 10 sør-/østeuropeiske jazzpromotører møttes for å diskutere spesifikke utfordringer på formidlingsfeltet og tilkobling til et samlet europeisk jazzmarked.

VNJS kan også se tilbake på et mangeårig nært samarbeid med 12POINTS, en festival for jazzmusikere i tidleg etableringsfase, grunnlagt i 2007 av Improvised Music Company, Dublin. I løpet av 3 dager opptrer 12 artister fra 12 ulike byer i Europa, og på dagtid arrangeres seminarer/diskusjonsforum. 12POINTS arrangeres annethvert år i og annethvert år utenfor Dublin; I 2010 i Stavanger, da Stavanger var europeisk kulturby, med Stavanger jazzforum som medarrangør.

VNJS har siden starten i 1999 vært et aktivt medlem i EJN, og vi har deltatt i flere samarbeidsprosjekter – også som prosjektleder for  Jazz for Young People (https://www.europejazz.net/activity/jazz-young-people) i perioden 2014-2016. Kontakten med det internasjonale jazznettverket opprettholdes også jevnlig gjennom Nutshell, vårt velrennomerte og veletablerte eksporttiltak for norsk jazz.

Fra forsiden

Nyheter

Sommerjazzkurs 2024

25.-30. juni arrangerer vi som vanlig Sommerjazzkurs for unge musikere. Også i år er vi på Thon Hotel på Skei i Jølster hvor de har bra fasiliteter, god mat og ikke minst en strålende, lokal samarbeidspartner i Jølster Jazzklubb.

Nyheter

Pantome 448c with Cumin

Etter en svært vellykket konsert på Nattjazz er neste mulighet for å høre Mira Thiruchelvams fantastiske bestillingsverk med Vestnorsk Jazzensemble 10. og 12. august i Haugesund og Oslo.

Konserter