Internasjonalt arbeid

VNJS’ internasjonale arbeid

VNJS har siden oppstarten vært internasjonalt orientert. I 1999 ble vi tatt opp som første norske medlem i Europe Jazz Network (EJN), og gjennom Bergens status som europeisk kulturby i 2000 ble det etablert et samarbeid på jazzfeltet med flere andre europeiske byer med samme status. I perioden 2002-2004 var VNJS en av 11 partnere i Europe Jazz Oddesey; et prosjekt som omfattet residerende artister, workshops og seminarer, og som ble tilgodesett med 900 000 Euro i støtte fra EU. I 2003 tok VNJS sammen med Rikskonsertene, og med støtte fra Utenriksdepartementet, initiativet til Norwegian Jazz Launch, der ideen var å promotere et utvalg norske jazzmusikere internasjonalt. Fra 2004 kom Norsk jazzforum med som samarbeidspartner, og i årene som fulgte fikk en rekke norske artister økonomisk og praktisk hjelp til internasjonal lansering. I 2005 arrangerte VNJS også et seminar under Vossa Jazz, der 10 sør-/østeuropeiske jazzpromotører møttes for å diskutere spesifikke utfordringer på formidlingsfeltet og tilkobling til et samlet europeisk jazzmarked.

VNJS kan også se tilbake på et mangeårig nært samarbeid med 12POINTS, en festival for jazzmusikere i tidleg etableringsfase, grunnlagt i 2007 av Improvised Music Company, Dublin. I løpet av 3 dager opptrer 12 artister fra 12 ulike byer i Europa, og på dagtid arrangeres seminarer/diskusjonsforum. 12POINTS arrangeres annethvert år i og annethvert år utenfor Dublin; I 2010 i Stavanger, da Stavanger var europeisk kulturby, med Stavanger jazzforum som medarrangør.

VNJS har siden starten i 1999 vært et aktivt medlem i EJN, og vi har deltatt i flere samarbeidsprosjekter – også som prosjektleder for  Jazz for Young People (https://www.europejazz.net/activity/jazz-young-people) i perioden 2014-2016. Kontakten med det internasjonale jazznettverket opprettholdes også jevnlig gjennom Nutshell, vårt velrennomerte og veletablerte eksporttiltak for norsk jazz.

Fra forsiden

Nyheter

«Under Bakken» til Vossa Jazz

Konsertforestillingen ble bestilt til Sildajazz for 2 år siden og er laget for barn mellom 5 og 10 år. Her blir ny musikk rammet inn av en visuell ramme som gir fantasifulle og levende bilder av livet under bakken. Nå gleder vi oss til en ny visning lørdag 23. mars.