Om Vestnorsk jazzsenter

Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) er et regionalt produksjons- og kompetansesenter med formål å formidle levende musikk forankret i jazz og lignende uttrykk gjennom konsert- og turnévirksomhet, primært på Vestlandet. Kompetanseutvikling, talentutvikling og pedagogisk virksomhet hører også inn under senterets kjernevirksomhet.

Vi fronter musikklivets interesser overfor beslutningstakere og bevilgende myndigheter, og prøver og skape mest mulig aktivitet ut fra gjeldende ressurser, med fokus på nyskaping og utvikling. En viktig del av virksomheten handler om rekruttering, av utøvere, arrangører og publikum, og å være en aktiv bransje- og nettverksaktør, også nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er ideell og styres i henhold til prioriteringer og målsetninger definert i plandokumenter, med ett hovedmål for øyet: Mer og bedre musikkproduksjon og formidling; Mer jazz til folket, mer jobb til musikerne.

VNJS’ hovedvirksomhet omfatter:

  • Drift av Hovedscenen i Bergen (Bergen Jazzforum/USF)
  • Regional turnévirksomhet: Den Musikalske Stamvegen
  • Den internasjonale eksport-/showcasefestivalen Nutshell
  • Sommerjazzkurs: Talentutvikling for ungdom 14-25 år
  • Vestnorsk Jazzensemble og andre kompetanseutviklingstiltak for profesjonelle musikere
  • GIG-akademiet og Jazz i Sikte (talentutvikling)
  • Tiltak spesielt rettet mot barn og unge – Nye konsertproduksjoner
  • Årlige nettverks-/fagsamlinger, og ad hoc-støtte for arrangører og musikere

Vestnorsk Jazzsenter har kontorer på USF Verftet i Bergen.

Virksomheten er finansiert gjennom tilskudd fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.

Fra forsiden

Nyheter

Nutshell 2024

4 dager, 7 konserter og 30 gjester, hvorav halvparten booker for internasjonale klubber og festivaler.