Styret

Styret for Vestnorsk jazzsenter i perioden 2020 – 2024:

Styreleder: Charlotte Spurkeland 2021 – 2024 (Vara: Kjell Magne Fagerbakke) – oppnevnt av Bergen kommune

Nestleder: Mona Høgli 2020 – 2024 (vara: Trym H. Aafløy) – oppnevnt av Vestland fylkeskommune

Lisbeth Vikse 2020-2024 (vara: Lasse Fredheim) – oppnevnt av Rogaland fylkeskommune

Andreas R. Meland 2020-2024 (vara: Halvar Helgheim) – oppnevnt av Norsk jazzforum

Mari Kvien Brunvoll 2021-2024 (vara: Signe Irene Time) – oppnevnt av Norsk jazzforum

Dipha Thiruchelvam 2023-2025 (vara: Sverre S. Sæbø) – oppnevnt av Norsk jazzforum

Ragnar Bøe  2023-2025 (vara: Elise Hessevik ) – oppnevnt av Bergen jazzforum

Fra forsiden

Nyheter

VNJE til Portugal

I oktober reiser Vestnorsk Jazzensemble til Portugal med Per Zanussi for å spille konserter i Lisboa, Coimbra og Porto.

Nyheter

AGBA

Torsdag 19. okt. BERGEN Fredag 20. okt. ODDA Lørdag 21. okt. HAUGESUND Søndag 22. okt. SULDAL