Nyheter

Korona-utbruddet og veien videre

Samfunnet åpnes gradvis. Den 15. juni ble grensen for offentlige arrangementer utvidet fra 50 til 200 personer. Følg utviklingen av situasjonen her.

Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningene for å inkludere flere
Kompensasjonsordningen for arrangører utvides og vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:
– Aktører innenfor lys, lyd og rigg
– Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
– Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september. Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene. De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer. Les mer her.

Kunstnerstipender
I krisepakke tre, som ble vedtatt av Stortinget 19. juni, er det blant annet avsatt 100 millioner til en stipendordning for kunstnere, der Fond for utøvende kunstnere forvalter 30 mill og Statens kunstnerstipend 70 mill. Signaler vi har fått på sistnevnte tyder på at stipendene antakelig utlyses i juli med frist i starten av august, og at disse vil være på kr 100 000 hver.

Forlenger kompensasjonsordningen for arrangører
Regjeringen forlenger kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner. Det gis også økt tilskudd på 200 millioner kroner til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Smitteveileder for arrangører
Norske konsertarrangører har nå utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Vilkår for offentlige arrangementer
Samfunnet åpnes nå gradvis. Den 15. juni ble grensen for offentlige arrangementer utvidet fra 50 til 200 personer.  Vilkårene er minst 1 meters avstand mellom personene, og at en ansvarlig arrangør er tilstede og passer på at regler overholdes. Forbudet mot store arrangementer med over 500 deltakere gjelder fortsatt fram til 1. september. For arrangementer med mellom 200 og 500 personer er det ingen avklaring.

Lov med øving
Helsedirektoratet godkjente 22. april Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen, kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen. Les mer i veilederen her.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Les mer på NAVs nettsider.
Creo har mottatt mange henvendelser angående kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De har her laget en forenklet oversikt hvor de prøver å gi svar på noen av de spørsmålene som har kommet inn.

Kombinasjonsinntekt
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Creo forklarer her forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand

Inngåelse av nye kontrakter
Det er i disse dager vanskelig for arrangører å avgjøre hvordan man skal håndtere programmering av fremtidige konserter, og det er vanskelig å inngå nye avtaler slik som situasjonene er nå. Creo har kommet med en veiledning for inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden, og har utformet forslag til avlysningsklausul. Slik Norsk jazzforum leser Creos kontrakstforslag er punkt 1 noe evt arrangører kan ta utgangspunkt i, men det er da avgjørende at en eventuell tilskuddsgiver muliggjør bruk av tilskudd til utbetaling av honorarer, særlig fordi billettinntektene ved en avlysning uteblir. Det er et bredt spekter av konsertarrangører, fra store profesjonelle til små frivillige, og det vil være ulike hensyn man må ta. Norsk jazzforum er også i dialog med Norske Konsertarrangører om veiledende kontrakt, og kommer tilbake til dette så fort vi har mer informasjon.

Spørsmål og svar fra Kulturrådet
Kulturrådet kom i påskeuken med oppdatert informasjon vedrørende tilskudd til arrangementer som nå har blitt/blir avlyst pga pandemien. Dette gjelder tilskudd gitt til arrangementer til og med 30.juni. Se Kulturrådets side med spørsmål og svar om ordningen.

Annen informasjon fra Creo
Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
– Omsorgspenger når barnehage og skole er stengt
– Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning
– «Koronavett-regler», noen råd for god mental helse
– Mental helse og Korona
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

I mediene:
– Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Mottakere av ad-hoc tilskudd fra Vestnorsk Jazzsenter vil ikke få krav om tilbakebetaling for arrangement som må avlyses grunnet korona-situasjonen.

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon. Les også Norsk Jazzforums bekymring for kulturfeltet og Korona og støttepenger – dette gjør kulturaktørene.

Relevante artikler:
Regjeringen: Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett. 
Kulturrådet: – Gledelig med målrettet ordning for kultursektoren.
NAV: Selvstendige næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon?
Norsk jazzforum: Informasjon i forbindelse med koronaviruset, med relevante lenker.
Norsk jazzforum: Dugnadsånd i krisetider.
Tono: Om livestrømming av konserter – hva gjør man?
Creo: Om kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende
Kulturrådet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen
Kulturrådet: Spørsmål og svar om Kulturdepartementets kompensasjonsordning
Kulturrådet: Kulturrådets nye korona-ordning
Brak: Samleside for informasjon om korona og kulturlivet

Generelle råd fra myndigheter:
Folkehelseinstituttet
Vestland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune

 

Fra forsiden

Nyheter

Håvard Ersland Trio

Neste Stamveg-turné er med en ung, fremadstormende piano-trio proppet med spilleglede, smittende entusiasme, sterke komposisjoner og musikalsk overskudd.

Nyheter

Martin Myhre Olsen & Bergen Big Band

Fredag 13. november kan du høre en hva en av landets mest spennende komponist, arrangør og saksofonist sammen med Bergen Big Band. USF Verftet, konsertstart: 21:00.

Meld deg på vårt nyhetsbrev