Nyheter

Korona-utbrudd, konsekvenser for utøvere og arrangører

Vestnorsk Jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet tett. De siste oppdateringene, datert 7. april, varsler at forbudet mot å gjennomføre kulturarrangement fortsetter frem til 15. juni. Les mer om konsekvensene dette får for utøvere og arrangører.

Situasjonen oppdateres løpende, og nederst i denne saken vil du finne flere relevante artikler. Med bakgrunn i førende restriksjoner, vil både vi og andre være nødt til å avlyse og/eller utsette konserter, turneer og andre arrangementer. Vi ser at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser for både utøvere og arrangører, og vår fremste oppfordring er å være solidariske og å forsøke å finne gode løsninger for alle parter. 

Hvordan påvirker dette utøvere? 

Mange vil dessverre oppleve avlysninger eller utsettelser på bakgrunn av gjeldende restriksjoner, med medfølgende store økonomiske tap. Den 16. mars ble det presentert følgende tiltak rettet mot Selvstendig næringsdrivende og frilansere – etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Hvordan skal man med kombinasjonsinntekt forholde seg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan oppleves forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen melder i Aftenposten fredag 3. april at det i neste uke skal komme en ordning som omfatter typisk enkeltpersonsforetak som også inkluderer kunstnere. Den tekniske løsningen vil ikke være oppe før i månedsskriftet april-mai, men ordningen lages slik at kompensasjonen skal dekke deler av inntektstapet fra koronakrisen slo inn for fullt. I praksis fra 12. mars. 

Hvordan påvirker dette arrangører?

Vi oppfordrer alle arrangører til å følge rådene som gis av myndigheter, både nasjonalt og lokalt. Dersom arrangement kanselleres, oppfordrer vi alle helårs-arrangører til å ta hensyn til rammede utøvere og kompensere musikere så langt dette er mulig, med mindre utøver fanges opp av andre ordninger. Det har kommet egne tiltak rettet mot selvstendige næringsdrivende og frilansere (se lenke over). Kulturrådet har også opprettet en egen kompensasjonsordning for kulturlivet.

Mer om kulturrådets ordninger
Kriteriene for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte arrangementer i kultursektoren, ble offentliggjort 3. april. Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april. Les mer om kompensasjonsordningen her.

Fredag 3. april melder Kulturrådet også at de forlenger perioden der tilskudd kan beholdes for avlyste arrangementer. Dette er en forlengelse av en praksis Kulturrådet innførte 11. mars, for arrangementer som skulle finne sted ut april måned. Nå utvides dette til å gjelde arrangementer helt frem til sommeren. Kulturrådet vil heller ikke kreve tilbake forskutterte honorarer til kunstnere eller underleverandører i forbindelse med forberedelsesarbeid, eller honorarer som er utbetalt for arbeid som allerede er utført.

Kulturrådet har også fått i oppgave av kulturdepartementet å forvalte en ny midlertidig kompensasjonsordning som målrettes mot kultursektoren. Der kan aktører søke om kompensasjon for blant annet tapte billettinntekter og deltakeravgifter. I dialog med departementet utarbeider Kulturrådet nå mer konkrete retningslinjer for ordningen, og flere detaljer vil være klare i løpet av kort tid, melder Kulturrådet.

Den 25. mars offentliggjorde også Kulturrådet at inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer. Ordningen er lansert og finnes her.

Så langt har Kulturrådet, Norsk jazzforum og flere kommuner varslet at de ikke vil kreve tilbakebetaling av tilskudd gitt til arrangement som må kanselleres på grunn av korona-utbruddet. Det samme gjelder Kulturdepartementet og Music Norway.

Mottakere av ad-hoc tilskudd fra Vestnorsk Jazzsenter vil heller ikke få krav om tilbakebetaling for arrangement som må avlyses grunnet korona-situasjonen.

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon. Les også Norsk Jazzforums bekymring for kulturfeltet og Korona og støttepenger – dette gjør kulturaktørene.

Bergen kommune har opprettet en egen epostadresse for innrapportering av  konsekvenser, særlig økonomiske, knyttet til korona-situasjonen: kultur.korona@bergen.kommunen.no

Relevante artikler:
Regjeringen: Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett. 
Kulturrådet: – Gledelig med målrettet ordning for kultursektoren.
NAV: Selvstendige næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon?
Norsk jazzforum: Informasjon i forbindelse med koronaviruset, med relevante lenker.
Norsk jazzforum: Dugnadsånd i krisetider.
Tono: Om livestrømming av konserter – hva gjør man?
Creo: Om kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende
Kulturrådet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen
Kulturrådet: Spørsmål og svar om Kulturdepartementets kompensasjonsordning
Kulturrådet: Kulturrådets nye korona-ordning

Generelle råd fra myndigheter:
Folkehelseinstituttet
Vestland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune

 

Fra forsiden

Nyheter

Avlyste arrangementer på VNJS

Det var så trist å se rekken av avlyste arrangementer, så nå lager vi heller en sak der vi samler de opp. Siste avlysning er Jazz i Sikte slik det var tenkt i 2020. Men fortvil ikke, vi skal få tatt det igjen senere i en eller annen form.

Nyheter

Nytt om Vestnorsk Jazzensemble

Høsten 2019 gjennomførte vi et prøveprosjekt med vår nye regionale orkestersatsning Vestnorsk Jazzensemble (VNJE), ledet av Jon Balke. Dette resulterte i to fantastisk fine konserter i Stavanger og i Bergen. I 2020 gleder vi oss til å presentere et nytt prosjekt, der bassist og komponist Per Zanussi vil skrive ny musikk for selvvalgt instrumentering. Mer info om dette kommer; nå først vil vi informere litt om veien videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev