Nyheter

Korona-utbruddet og veien videre

Vestnorsk Jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet. Samfunnet åpnes gradvis hver 14. dag. Den 30. april offentliggjorde Kulturdepartementet at det fra 7. mai åpnes opp for offentlige arrangementer med inntil 50 personer.

Samfunnet åpnes nå gradvis hver 14. dag. Den 30. april offentliggjorde Kulturdepartementet at det fra 7. mai åpnes opp for offentlige arrangementer med inntil 50 personer. Vilkårene er minst 1 meters avstand mellom personene, og at en ansvarlig arrangør er tilstede og passer på at regler overholdes. Torsdag 7. mai kom nyhetene om at det mest sannsynlig blir mulig å gjennomføre arrangement med inntil 200 personer fra 15.juni.

Vurderer du å gjennomføre et arrangement må du følge alle råd og retningslinjer for smittevern. Les smittevernveilederen for konserter og arrangement under covid-19 utbruddet her. 

Lov med øving
Helsedirektoratet godkjente 22. april Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen, kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen. Les mer i veilederen her.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Søknadsfunksjonen er på plass. Les mer på NAVs nettsider.

Creo har mottatt mange henvendelser angående kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De har her laget en forenklet oversikt hvor de prøver å gi svar på noen av de spørsmålene som har kommet inn.

Kombinasjonsinntekt
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Creo forklarer her forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand

Kompensasjonsordning for arrangører 
Regjeringen har satt av 1 milliard kroner i en kompensasjonsordning for arrangører i kulturfeltet, frivilligheten og idretten som følge av virusutbruddet må avlyse, stenge eller utsette arrangementer. Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Ordningene avsluttes når råd fra myndighetene om stengning av arrangementer faller bort. Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Den første søknadsrunden hadde frist 21. april.

Inngåelse av nye kontrakter
Det er i disse dager vanskelig for arrangører å avgjøre hvordan man skal håndtere programmering av fremtidige konserter, og det er vanskelig å inngå nye avtaler slik som situasjonene er nå. Creo har kommet med en veiledning for inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden, og har utformet forslag til avlysningsklausul. Slik Norsk jazzforum leser Creos kontrakstforslag er punkt 1 noe evt arrangører kan ta utgangspunkt i, men det er da avgjørende at en eventuell tilskuddsgiver muliggjør bruk av tilskudd til utbetaling av honorarer, særlig fordi billettinntektene ved en avlysning uteblir. Det er et bredt spekter av konsertarrangører, fra store profesjonelle til små frivillige, og det vil være ulike hensyn man må ta. Norsk jazzforum er også i dialog med Norske Konsertarrangører om veiledende kontrakt, og kommer tilbake til dette så fort vi har mer informasjon.

Kulturrådets ordninger
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Nå er både retningslinjer og søknadsskjema klare, med første søknadsfrist 5. mai. Ordningen er tverrgående, og skal stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Både kunstnere, produsenter, kuratorer, arrangører og arenaer, lag og organisasjoner kan søke. Ordningen omfatter også kulturvernprosjekter som dokumenterer og formidler situasjonen i kultursektoren under denne krisen. Retningslinjer og veiledning for ordningen finner du her.

Spørsmål og svar fra Kulturrådet
Kulturrådet kom i påskeuken med oppdatert informasjon vedrørende tilskudd til arrangementer som nå har blitt/blir avlyst pga pandemien. Dette gjelder tilskudd gitt til arrangementer til og med 30.juni. Se Kulturrådets side med spørsmål og svar om ordningen.

Annen informasjon fra Creo
Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Så langt har Kulturrådet, Norsk jazzforum og flere kommuner varslet at de ikke vil kreve tilbakebetaling av tilskudd gitt til arrangement som må kanselleres på grunn av korona-utbruddet. Det samme gjelder Kulturdepartementet og Music Norway.

Mottakere av ad-hoc tilskudd fra Vestnorsk Jazzsenter vil heller ikke få krav om tilbakebetaling for arrangement som må avlyses grunnet korona-situasjonen.

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon. Les også Norsk Jazzforums bekymring for kulturfeltet og Korona og støttepenger – dette gjør kulturaktørene.

Bergen kommune har opprettet en egen epostadresse for innrapportering av  konsekvenser, særlig økonomiske, knyttet til korona-situasjonen: kultur.korona@bergen.kommunen.no

Relevante artikler:
Regjeringen: Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett. 
Kulturrådet: – Gledelig med målrettet ordning for kultursektoren.
NAV: Selvstendige næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon?
Norsk jazzforum: Informasjon i forbindelse med koronaviruset, med relevante lenker.
Norsk jazzforum: Dugnadsånd i krisetider.
Tono: Om livestrømming av konserter – hva gjør man?
Creo: Om kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende
Kulturrådet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen
Kulturrådet: Spørsmål og svar om Kulturdepartementets kompensasjonsordning
Kulturrådet: Kulturrådets nye korona-ordning
Brak: Samleside for informasjon om korona og kulturlivet

Generelle råd fra myndigheter:
Folkehelseinstituttet
Vestland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune

 

Fra forsiden

Nyheter

Hárr kommer til deg!

I september reiser Benedicte Maurseth på turné med det nydelige bestillingsverket Hárr. Du kan høre det i Bergen, Haugesund, Voss og Stord.

Nyheter

Turné-program vår 2021

Her kan du se vår-menyen for Den Musikalske Stamvegen 2021. Fire fantastiske band med masse å by på! Ta kontakt om du ser noe du vil presentere på klubben din.

Meld deg på vårt nyhetsbrev