Nyheter

Kurs i komposisjon og arrangering

Nytt av året er et kurs i arrangering og komponering med Knut Kristiansen. Kurset går over 4 dager fordelt på to-tre måneder med oppfølging i mellom møtene.

Alle deltagere må ha tilgang til en datamaskin og et eget-komponert stykke, en standard-låt eller annen jazz-komposisjon som de vil jobbe med/arrangere. Det er en fordel om en har Sibelius Ultimate med Note-performer for Sibelius eller tilsvarende, men det er ikke noe must.

Kurset tar for seg ulike teknikker for å arrangere/komponere for blåserekke med komp. Det kan være alt fra oktett til storband-besetning. I tillegg til kurs-dagene vil deltagerne følges opp en-til-en.

Vi er veldig glad for å ha fått med oss Knut Kristiansen som instruktør. Knut har tidligere holdt kurs i dette på jazzlinjen på Griegakademiet og har lang erfaring som pedagog. Han har jobbet innenfor dette feltet i 50 år og skrevet for en rekke ulike ensembler, blant annet Bergen Big Band og deres Kuria-Suite.

Meld din interesse her.

Kurset koster 1.200 kr.

Praktisk info:

Vi legger opp til fire dager i en periode på 2-3 måneder.

  • Første økt: to dager fra kl. 10:00-15:00
  • Andre økt (noen uker etterpå): en dag fra kl. 10:00-15:00
  • Tredje økt (noen uker etter det igjen): kl. 10:00-15:00

(Datoene blir vi enig om i samråd med deltagerne.)

Hvor:

  • I Bergen. Fortrinnsvis fysisk, men vi ser også på løsninger for å kunne delta digitalt om ønskelig.

Fra forsiden

Nyheter

Sommerjazzkurs 2024

25.-30. juni arrangerer vi Sommerjazzkurs på Jølster. Vil du være med? Her finner du påmeldingslink og info om kurset.

Nyheter

Samlinger for musikere og arrangører

I høst inviterer vi som vanlig til fellessamlinger for musikere og arrangører; på Spor 5 i Stavanger torsdag 30. november kl 14:00-16:00, og på Loftet, Kulturhuset i Bergen, fredag 1. desember kl 14:00-16:00.