Nyheter

Vestnorsk Jazzsenter 25 år

Tiden flyr når man har det gøy – og plutselig kan Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) krysse av for 25 aktive år som produksjons- og kompetansesenter på Vestlandet!

Virksomheten har vært i god utvikling gjennom alle disse årene, og VNJS innehar i dag en sterk posisjon som regional kompetanseutvikler og nettverksaktør, sentral oppdragsgiver for profesjonelle musikere, og en tydelig nasjonal og internasjonal bransjeaktør. 

VNJS’ virksomhet handler i stor grad om å produsere og formidle konserter og turnéer av høy kvalitet – til bygd og by i hele regionen, og tidvis også nasjonalt og internasjonalt. Vi etterstreber nyskaping og utvikling i alle ledd av vår mangfoldige og omfattende virksomhet, som grovt kan inndeles i følgende 3 hovedområder: 

  • Konsertvirksomhet og kompetanseutvikling for profesjonelle musikere
  • Styrking av regionens arrangørnettverk
  • Talentutvikling og rekruttering

Talentutvikling og rekruttering er et naturlig hovedfokus, som handler om å stimulere og inspirere unge talenter til å satse videre på musikk, så vel som å rekruttere nye krefter til arrangørfeltet og å drive med publikumsutvikling. GIG-akademiet, der jazzstudenter i Bergen spiller sammen med og lærer av etablerte utøvere, og ekvivalenten BlåTrå i Stavanger, samt vårt årlige Sommerjazzkurs for ungdom (14-25 år), er viktige tiltak i så måte – og også viktige bidrag til utjevning av kjønnsbalansen på utøverfeltet. Jazz i Sikte, som i 20 år har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt med jazzutdanningene, jazzklubbene og jazz-festivaler i Bergen, Stavanger og Haugesund er også et populært og viktig utviklingsprosjekt for unge band, og har fungert som et karrierespringbrett for en rekke musikere fra regionen.

VNJS bidrar til nyskaping på mange felt, også når det gjelder å lage nye konsertforestillinger for barn og unge. I jubileumsåret vil vi presentere vår 3. konsertproduksjon for barn, som involverer solide regionale ressurser på komponist- og utøverfeltet, så vel som innen visuell kunst. Planlagt premiere på Sildajazz i august, og turné på Stamvegen til høsten.

(Gig-akademiet med Audun Kleive og studenter fra Griegakademiet. USF Verftet, 2015. Foto: Audun Humberset

Regionalt arrangørnettverk 

Regionens konsertarrangører danner grunnlaget for at profesjonelle utøver skal kunne utøve sitt yrke, gjennom helårs turnévirksomhet. Vi har 2 profesjonelle helårsarrangører, i betydningen «med fast ansatt administrasjon» (Bergen jazzforum, Stavanger jazzforum), og ca. 15 stabile helårsarrangører som driftes av frivillige, på profesjonelt nivå. I tillegg kommer flere kunst-/kulturhus og andre arrangører som tidvis presenterer jazz/improvisert musikk. Vi pleier regelmessig kontakt med alle, bl.a. på årlige samlinger/seminarer. Dessuten: Vår region kan skilte med hele 7 jazzfestivaler på internasjonalt nivå: Finsejazz (Bergen jazzforum), Vossa Jazz, Maijazz, Balejazz, Nattjazz, Sildajazz og Jazz på Jølst (Jølster jazzklubb). Festivalene representerer sterke ressurs- og kompetansemiljø, og utgjør et solid nav i den regionale jazzscene-strukturen. De er svært viktige samarbeidspartnere for oss, enten det gjelder å presentere egne ensembleprosjekter, konsertforestillinger for barn og/ eller ungdom, talentutviklingstiltak, eller som arena for arrangering av seminarer/kurs/ konferanser/workshops etc.

Vi har også en showcase-festival og bransjesamling vi driver selv – Nutshell –  som bidrar til nettverksbygging og til å åpne dører for norske musikere mot utlandet.

(Hilde Marie Holsen fra Fløyen-restauranten under Nutshell, 2016. Foto: Jarle H. Moe)

Musikerne

De fleste jazzutøverne begynner å bygge karrierer allerede i studietiden, og mange kan vise til imponerende scenisk erfaring allerede før endt utdanning. De siste 10-15 årene har jazz- og musikkutdanningene ved UiB, UiS og HVL på svært positivt vis bidratt til økte musiker- ressurser, hevet nivå, mer konsertaktivitet og mer nyskaping. Vestlands-regionen kan nyte godt av omkring 200 profesjonelle musikere som spiller jazz. Hvert år kommer nye til. Vår oppgave er å bidra til å stimulere, engasjere og motivere; å tilby oppgaver og utfordringer som bidrar til faglig utvikling, og som kan gjøre det det enda mer attraktivt for musikere å bli værende i regionen – kanskje også flytte hit. 

Vår Hovedscene i Bergen (driftes av Bergen jazzforum) og regionscenen i Stavanger (Stavanger jazzforum) presenterer til sammen omkring 100 konserter årlig, av høyt internasjonalt nivå. Gjennom vår regionale turnéordning Den Musikalske Stamvegen sendes årlig 30-40 musikere ut på veien; 30-40 konserter rundt om i hele regionen. Vi har i en årrekke hatt et nært samarbeid med Vestlandets svært aktive jazzmusikalske flaggskip, Bergen Big Band, og vi har gjennomført 3 vellykkede Artist in Residence-prosjekter (Ingebrigt Flaten, Django Bates, Chris Potter) der musikere i regionen medvirket. Vi er i ferd med å bygge opp vårt eget regionale jazzensemble (Vestnorsk jazzensemble) med ambulerende besetning. VNJE har 2 flotte prosjekter i år, først med konserter og innspilling av Per Zanussis bestillingsverk i januar, deretter et nytt og veldig spennende prosjekt med urfremføring i august. 

(Per Zanussi under urfremføringen av «Li and the Infinite Game» med VNJE, Sildajazz, 2020. Foto: Jarle Moe.)

Aktiviteten i 2022 blir normalt omfattende, med et par jubileumstiltak i tillegg til kjernevirksomheten. Vi gleder oss til å dele mer av planene våre med dere utover året.

Fra forsiden

Nyheter

Jazz i Sikte-vinnere 2022

Da er det klart at Quorum Trio og Skage Larsen Kvartett er klar for årets Nattjazz etter strålende konserter på Jazz i Sikte i Stavanger og Bergen. Skage Larsen Kvartett spiller også på Sildajazz. Gratulerer!