Nyheter

Årsrapport 22

Nysgjerrig på hva vi holdt på med i jubileumsåret 2022? Her finner du en kortversjon og nedlastbar årsrapport.

Kortversjon:

Stiftelsen Vestnorsk jazzsenter (VNJS) kunne i 2022 feire 25 år som operativt produserende regionalt senter for jazz på Vestlandet, og som sentral formidler av levende musikk gjennom i hovedsak regional konsert/turnévirksomhet.

I jubileumsåret sto VNJS bak/arrangerte/produserte/var medarrangør på hele 87 konserter, hvorav 15 for barn/familier. En stor del av senterets kjernevirksomhet handler om barn/unge, talentutvikling og rekruttering.

VNJS er en sentral oppdragsgiver for profesjonelle musikere. I 2022 var 284 profesjonelle musikere engasjert gjennom den samlede konsert-/turnévirksomheten (tilsv. 408,5 enkelt- oppdrag), hvorav 45 % lokale/regionale, 42 % nasjonale, og 13 % internasjonale.

Nær 3 mill. ble utbetalt i honorarer til utøvere/kunstnere. Dette tilsvarer 584 enkelt- oppdrag; omregnet 1,6 musikeroppdrag pr dag gjennom hele året.

Vår Bærekraftstrategi (vedtatt 2022) definerer følgende målsetninger for inkludering og mangfold:

  1. Virksomheten skal ha tiltak og tilbud som er tilgjengelig for alle kjønns-, alders- og samfunnsgrupper
  2. Minst 50 % av alle band som formidles gjennom Hovedscenen, Stamvegen og Nutshell skal ha kvinnelige bandmedlemmer, og ellers speile befolkningen
  3. Samlet skal alle prosjekter/tiltak ha minst 25 % kvinnelige medvirkende, og ellers speile samfunn og befolkning
  4. I styret, kunstnerisk utvalg og administrasjon etterstrebes 50 % kjønnsfordeling

Virksomheten er i 2022 nær ved å nå alle målsetningene. Utviklingen er positiv sammenlignet med tidligere år.

VNJS ble også Miljøfyrtårn-sertifisert i 2022, sammen med Nattjazz og Bergen jazzforum.

VNJS har en solid lokal- og regional forankring, med fast årlig driftstilskudd fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune – i tillegg til statlig driftstilskudd fra KUD (kap. 323, post 74). Omsetningen var i 2022 på kr. 9 739 554, hvorav offentlige tilskudd 88 % (drift og prosjekt) og egeninntekter/salg 12 %.

VNJS har 2 fast ansatte og årlige lønnsutgifter tilsvarende 3,5 årsverk. Driften er nøktern og styres etter en målsetning om kostnadsfordeling 30 % drift/lønn og 70 % tiltak/prosjekter.

Fra forsiden

Nyheter

Jazz i Sikte 23/24

Da er JIS-sesongen straks i gang. Vil du være med? Her finner du alt du trenger å vite.