Nyheter

Samlinger for musikere og arrangører

I høst inviterer vi som vanlig til fellessamlinger for musikere og arrangører; på Spor 5 i Stavanger torsdag 30. november kl 14:00-16:00, og på Loftet, Kulturhuset i Bergen, fredag 1. desember kl 14:00-16:00.

Som overordnet tema har vi satt «Det frie feltets tiår?», med referanse til Hurdalsplattformens lovnader på kulturfeltet som på ingen måte er innfridd. Gry Bråtømyr fra Norsk jazzforum vil være med oss digitalt, og fortelle litt om hvordan de/vi jobber nasjonalt og regionalt for å styrke vilkårene for aktørene i det frie feltet.

I Stavanger vier vi litt ekstra oppmerksomhet til den lokale og regionale forankringen (les: fylkeskommunal og kommunal medvirkning), mens det i Bergen blir en panelsamtale med musikere som arrangører. Begge steder får vi en liten inspirasjonsfortelling fra Christian Meaas Svendsen, om hans erfaringer fra å arrangere festival for første gang, i Rosendal. Vi vil også snakke litt om hva som gjøres og hva som kan gjøres mtp rekruttering av musikere, arrangører og publikum, samt presentere resultatene fra (den pågående) evalueringen av Den Musikalske Stamvegen, turnéordningen vår.

Program Stavanger: Samling i Stavanger 30.11.23

Program Bergen: Samling i Bergen 01.12.23

Det blir lett servering, og vi skal også få tid til småprat og spørsmål. Vi håper på veldig godt oppmøte og gleder oss til å se dere!

Vil du være med? Send epost til post (at) vestnorskjazzsenter.no

Fra forsiden

Nyheter

Nutshell 2024

4 dager, 7 konserter og 30 gjester, hvorav halvparten booker for internasjonale klubber og festivaler.