Nyheter

VNJS – 20 år

Les deg opp på hva som har skjedd de siste 20 årene og hva som skjer i kveld!

Vestnorsk Jazzsenter feirer 20 år som regionalt kompetanse- og produksjonssenter for jazz på Vestlandet. Det gjør vi ved å arrangere en minifestival på Sardinen USF fredag 10. november, med 12 band og 45 av regionens musikere på scenen samme kveld – som en hyllest til det fantastiske, mangfoldige jazzlivet i landsdelen vår! Artistene som er avbildet nedenfor spiller alle på fredagens mini-festival.

Opprinnelsen av ordet jazz kommer visstnok fra jasm, et slangbegrep fra 1800-tallets kreolspråk i New Orleans, med betydningen pepp, driv, energi. Det gir absolutt mening – jazz er energi og nerve. Jazzen er fri i sitt uttrykk, og framføres av musikere med høyt utviklet evne til utenfor skjema-tenking, lekenhet og improvisasjon. Norske jazzmusikere er i verdensklasse, og norsk jazz er ettertraktet som eksportvare.


Isglem / Didrik Ingvaldsen fra Pocket Corner

Men norsk jazz har også et ry på seg, også internasjonalt, for å være godt organisert – mye takket være framtidsrettede jazzelskere med visjoner og strategiske evner, som etablerte Norsk Jazzforbund allerede i 1953. 44 år senere ble det gjort nok et organisatorisk gull-grep, da Norsk Jazzforbund og Foreningen Norske Jazzmusikere slo seg sammen i én felles organisasjon, Norsk Jazzforum. Å samle arrangører og musikere på samme lag, og dermed stå sammen i arbeidet for felles mål, har vist seg å være en ubetinget styrke. Med den samtidige etableringen av de fem regionale jazzsentrene som viktige deler av jazzfamilien, var sannsynligvis verdens sterkeste jazzorganisatoriske plattform et faktum. Livet i leiren har selvsagt ikke alltid vært rosenrødt og problemfritt, men man har forsøkt å løse problemene internt, og å stå samlet utad.


Eva Bjerga Haugen

Vestnorsk jazzsenter ble etablert som det første regionale jazzsenteret i 1996 og kom i drift året etter, med Vestlandet som virkeområde – dvs. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Av all den gode jazzkompetansen som finnes her til lands, tør vi ublygt slå fast Vestlandet har den tyngste og sterkeste. Vi har 7 solide, tradisjonsrike festivaler på internasjonalt nivå, inkludert den høyeste (Finsejazz), den vakreste (Balejazz), og Nord-Europas lengste (Nattjazz). Vi har en rekke solide klubber/arrangører som sikrer jazzforsyning til folket gjennom hele året, og vi har minst 300 profesjonelle musikere som spiller jazz. Vi har Bergen Big Band, landets eneste profesjonelle orkester med tradisjonell storbandbesetning, og vi har improvisasjons-ensemblet Kitchen Orchestra i Stavanger – begge svært viktige musikalske motorer og profesjonelle utviklingsarenaer i vår region. Og ikke minst har vi to jazzutdanninger på universitetsnivå, som vi nå, etter snart 15 år, for alvor ser blomstrende resultater av, i mange ulike ledd og deler i regionens musikkmiljø. Dette og litt til er det vi i Vestnorsk jazzsenter viser til som ”jazzmiljøet i regionen”. Det er en real fruktkurv; rik, mangfoldig, nyskapende og vital!


Organ Jam

Vi forsøker å endre vår virksomhet og fokus i takt med tiden og samfunnet ellers, og å på best mulig vis skjøtte vår rolle som kompetansesenter og produserende nettverksaktør for hele miljøet. I årene 2013-2015 var det en merkbar økning i jazzaktiviteten i regionen, både hva gjelder antall prosjekter/konserter og antall medvirkende musikere, og i samme periode hadde Vestnorsk Jazzsenter en økning i honorarutbetalinger til musikere på 1,7 mill. – fra 2 til 3,7 mill. Dette var resultat av en bevisst satsning på økt aktivitetsfokus i egen region, med igangsetting av flere nye tiltak. Vestnorsk Jazzsenter skal være en sentral oppdragsgiver for musikere på Vestlandet, og skal bidra til stimulering og kompetanseutvikling for utøvere så vel som arrangører. Gjennom våre egne tiltak står vi bak omkring 400 enkeltoppdrag for musikere gjennom året. Sammen med Vestlandets øvrige arrangørmiljø, dvs. festivalene, klubbene og andre som arrangerer jazzkonserter, står vi samlet bak hele 2750 enkeltoppdrag for musikere, og i overkant av 700 konserter pr år, eller i snitt 2 konserter hver dag året gjennom. Som igjen tilsvarer årlige musikerhonorarutbetalinger på nær 12 mill. Og alt dette er ren, ideell virksomhet.


Knut Kristiansen Tentet / Paal Nilssen-Love og Frode Gjerstad

Vestnorsk Jazzsenters regionale turnéordning, Den Musikalske Stamvegen, har i løpet av de 8 årene den har eksistert sendt 60 band/250 musikere på turné omkring i landsdelen, fra Sandane i nord, Lærdal i øst, Florø i vest, og til Vikeså i sør. Ordningen gir arrangørene i regionen mulighet til å presentere høykvalitets jazz til en subsidiert pris, og pr i dag er det gjennomført 300 konserter, hvorav mange for barn. Vårt engasjement, også internasjonalt, når det gjelder det å produsere og presentere konserter for barn og ungdom, har for øvrig resultert i flere nye produksjoner og turnévirksomhet, her vest så vel som utenlands.

Vår internasjonale showcasefestival Nutshell gir hvert år en rekke norske jazzartister mulighet til å spille for utenlandske arrangører, skribenter og promotører, med formål eksport. Nutshell har vært arrangert sammenhengende siden 2006, og har i løpet av disse årene presentert 65 band/artister. Mange av disse frekventerer i dag scener over hele verden.


Bergen Big Band / Elisabeth Lid Trøen spiller også med Chief Joe

For å møte våre profesjonelle utøvere sine uttalte ønsker om utvikling og stimulering, har vi etablert tiltaket Artist in Residence. En musikalsk kapasitet på internasjonalt nivå tilbringer en uke i hhv Bergen og Stavanger, holder forelesninger og workshops og gjør samspills-prosjekter med lokale musikere som munner ut i konserter. Hittil har vår egen internasjonale stjerneartist Ingebrigt Håker Flaten og den britiske pianisten og komponisten Django Bates fylt rollene som residerende artister på utmerket vis.


1982 / Griegakademiets Syreorkester, her representert ved Magne Thormodsæter og Kjetil Møster.

Som kompetansesenter må vi se hele feltet i sammenheng og tenke utviklingsrekke. Her hører rekruttering og talentutvikling, naturlig hjemme. Vårt Sommerjazzkurs, som i år ble arrangert for 4. gang i Jølster, er blitt en fin utviklingsarena for regionens unge jazztalenter. Vi samarbeider også med Grieg-Akademiet om konsertserien GIG-akademiet, der jazzstudenter får øve inn et repertoar og framføre konsert med en jazzmusikalsk størrelse, og vi arrangerer kompetansetiltaket Jazz i Sikte, som gir unge musikere/band anledning til faglig utvikling før de spiller på minifestivaler på klubbscenene i Stavanger og Bergen. Og vinnerbandene herfra får siden spille konserter på regionens festivaler (Maijazz, Sildajazz, Nattjazz).

Vår primæroppgave som regionalt produksjons- og kompetansesenter er å legge til rette for og stimulere til utvikling og aktivitet. Alt vi gjør handler om produksjon, formidling, utvikling og rekruttering – mer jazz til folket, mer jobb til musikerne. Vestnorsk jazzsenter har hatt 20 gode år på Vestlandet – vi gleder oss til fortsettelsen!


Ivar Kolve

Line-up minifestival 10. November:

Knut Kristiansen Tentett
Pocket Corner m/ Paal Nilssen-Love
Karl Seglem/Terje Isungset – ISGLEM
Ivar Kolve
Dag Arnesen Trio
1982
Eva Bjerga Haugen m/ Thomas Dahl
Chief Joe m/ Elisabeth Lid Trøen
Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love
GriegAkademiets Syreband m/ Møster, Austad, Dahl, Thormodsæter & Isungset
Organ Jam
Bergen Big Band

Fra forsiden

Nyheter

Tre kritikerroste bestillingsverk på tur

Bestillingsverk er en utfordrende øvelse. Verket skal skrives, øves inn og til slutt fremføres på festivalen som har bestilt det. Det tar lang tid og koster mye. Derfor er det gjerne disse verkene det knytter seg mest spenning og prestisje til når det skal presenteres. Og det er slett ikke alltid det lykkes. Men det skulle da også bare mangle.

Nyheter

JAZZ I SIKTE

Da er det bare å melde seg opp! Her får du både lærerike workshops, konsertkvelder i Bergen eller Stavanger og de som stikker av med seieren får festivaljobber på Nattjazz og Sildajazz.

Meld deg på vårt nyhetsbrev